Tarihi yapı ve Müzeler

Yangın Yönetmeliği MADDE 167/B-(1) Tarihi yapılarda alınacak yangın tedbirlerinde uyulacak ilkeler; b) Alınacak yangın tedbirlerinde tarihi yapının korunması esastır. Yangın tahliye projeleri ile algılama ve söndürme tesisatı projeleri ilgili teknik müşavir firma tarafından, fiziki ve görsel bakımdan özelliğine uygun olarak, yapıya zarar vermeyecek şekilde hazırlanması, hazırlanan projeler hakkında ilgili itfaiye teşkilatının görüşünün alınması ilkeleri gözetilir.

Aerosol sistemler toksik etkisi yoktur, iletken değidir. Söndürme anında yıkıcı etkisi yoktur. Çevreyi ve ekipmanı korur.

trh1 trh2


VİDEO


Daha fazla bilgi ister misiniz?

Tel & Fax: +90 312 999 5154 info@dspatr.com