Sağlık Tesisleri

Yangınla mücadele sırasında sağlık tesislerinde genellikle binanın Tahliyesi ile ilgili hastalar ve personel büyük zorluklar yaşamaktadır. Bunun çok sayıda temel nedeni vardır. Burada tesis yöneticisi veya sorumlular binadaki insanların güvenliğini sağlamak ve önleyici tedbirleri almak zorundadır. Ancak tüm yangın önleyici tedbirlere rağmen, yangınlar meydana gelir ve kazalar olur.

DSPA yangın söndürme sistemleri bu noktada devreye girer
ve sizlere tesisiniz içerisinde yangın kaynaklarını tespit
ederek buraların güvenlik altına alınmasını ve erken uyarı
sistemlerinin kurularak anında, yayılmadan hızlı bir
şekilde yangının söndürülmesini sağlar.

sg1 sg2 sg3 sg4 sg5

DSPA sistemler sterilizasyon ihtiyacı olan ortam ve
hastaların olduğu alanlarda bu İhtiyaca yönelik donanımlara zarar vermeden çözüm ulaştıran tek çözümdür.

• Ameliyathaneler,
• Sterilizasyon gerektiren poliklinik ve odalar,
• Dijital görüntüleme cihazlarının bulunduğu odalar,
• Laboratuvarlar,
• Yoğun bakım üniteleri,
• Acil durum hasta çıkış koridorları,
• Her türlü medikal cihazların korunmasında,
• Medikal ortam ve donanımların korunmasında,
• İlaç depolarının korunmasında,
• Kazan daireleri ve gaz odalarında,
• Bilgi İşlem sistem odalarında,
• Elektrik ve Güç kaynağı pano ve odalarında,
• Kablo şaftlarında,
• Çatı araları ve asansör dairelerinde, güvenli bir
şekilde kullanılabilir sistemleridir.


VİDEO


Daha fazla bilgi ister misiniz?

Tel & Fax: +90 312 999 5154 info@dspatr.com