İnsan Kaynakları Politikamız

 

DSPAtr sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan şirkettir.

Bu doğrultuda;

Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,

Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,

Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,

Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,

İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

Çalışanların performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,

Açık iletişim ortamı sağlamak,

Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.